OM FÖRETAGET

Företaget ägs och drivs som enmansföretag av Anders Johnsson. Affärsidén är att med personlig service och engagemang erbjuda uppdragsgivaren professionella tekniska konsulttjänster…
Mer om företaget

DET HÄR KAN VI !

Byggnadsingenjör Anders Johnsson är sedan 1988 medlem i SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund…
Vår kompetens