Byggnadsingenjör Anders Johnsson är:

Sedan 1988 medlem i SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund som är en ideell yrkesorganisation med kompetenskrav.

Aktiv i SBR Stockholmsavdelning.

Av RISE certifierad besiktningsman SBR.
Medlem av SBRs grupp för entreprenadbesiktningsmän.

SE CERTIFIKAT

Av RISE certifierad riksbehörig Kontrollansvarig PBL. Behörighet K.

SE CERTIFIKAT
CV Anders Johnsson